• อาจารย์ผู้สอน

  อาจารย์ของ English Click เป็นอาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ซึ่งมีคุณวุฒิระดับปริญญา และได้รับประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาอังกฤษ อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หรือ เป็นภาษาต่างประเทศ

  นอกจากทีมอาจารย์ผู้สอนมีความสามารถและประสบการณ์ในการสอนในหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษทั่วไปแล้ว ยังมีทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์และความรู้ในการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ และหลักสูตรเตรียมตัวสอบ IELTS อีกด้วย

  นอกจากนี้อาจารย์บางท่านยังมีความรู้เฉพาะทาง ที่สามารถสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชาชีพในแต่ละธุรกิจได้เป็นอย่างดี

  อาจารย์บางท่านสามารถพูดภาษาไทยได้ เพื่อช่วยผู้เรียนที่มีพื้นฐานเบื้องต้นในบางกรณีที่ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างเห็นผล และในเวลาอันรวดเร็ว

  ประวัติอาจารย์

  จอห์น เฮมมิ่ง (ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา)

  จอห์น เฮมมิ่ง

  จอห์น เฮมมิ่ง (ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา)

  อาจารย์จอห์น ถือสัญชาติอังกฤษและออสเตรเลี่ยน จบการศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เอกภาษาฝรั่งเศสและเยอรมัน และได้รับประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ (CELTA) หลังจากทำงานเป็นผู้บริหารระดับอาวุโสในวงการนิตยสารมาเป็นเวลาหลายปี อาจารย์จอห์นได้หันมารับตำแหน่งผู้ประสานงานฝ่ายมัธยมศึกษาและอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเมื่อปีพ.ศ.2546 และได้เข้าร่วมงานที่ English Click ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและอาจารย์ประจำในปีพ.ศ.2548

  นอกจากการฝึกอบรมภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษธุรกิจแล้ว อาจารย์จอห์นยังพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางอีกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ภาษาอังกฤษสำหรับการโฆษณาและการตลาด ภาษาอังกฤษสำหรับการเงิน และภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์ เคยฝึกอบรมให้กับบริษัทต่างๆ มากมาย เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือรถไฟฟ้าบีทีเอส, บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน),  บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวม พรีมาเวสท์ จำกัด เป็นต้น

  …………………………………………………………..

  สตีเว่น โรเบิร์ตสัน

  อาจารย์สตีฟเข้าร่วมงานกับ English Click เมื่อปีพ.ศ.2548 ถือสัญชาติอังกฤษและออสเตรเลี่ยน จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต เอกเคมี จากมหาวิทยาลัยเรดดิ้ง และได้รับประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (TESOL) จากมหาวิทยาลัยพอร์ธส์เมาท์ อาจารย์สตีฟเคยทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบในวงการอุตสาหกรรมยา ก่อนจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.2545 เป็นอาจารย์สอนในหลายสถาบันการศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  อาจารย์สตีฟมีประสบการณ์มากมายในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษธุรกิจ ทั้งสอนภายในโรงเรียนและฝึกอบรมให้กับบริษัท เช่น พานาโซนิค, ซูสุโย, A49 Architects, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น

  …………………………………………………………..

  ไนเจล โธมัส

  อาจารย์ไนเจล สัญชาติอังกฤษและเป็นอาจารย์สอนที่ English Click ตั้งแต่พ.ศ.2549 จบการศึกษาทางด้านครุศาสตร์และการฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยกรีนิช และยังได้รับอนุปริญญาและประกาศนียบัตรอีกมากมายทางด้านการโรงแรม ผ่านการเป็นอาจารย์สอนทางด้านนี้ประจำวิทยาลัยอาชีวศึกษามาหลายแห่ง ไนเจลเข้ามาประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.2544 ได้รับประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TEFL) และเคยสอนให้กับสถาบันการศึกษาในกรุงเทพมาหลายแห่ง รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

  อาจารย์ไนเจลสอนภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษธุรกิจ รวมทั้งภาษาอังกฤษเฉพาะทางในด้านการโรงแรม, ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาล และหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS นอกจากนี้ยังเคยฝึกอบรมให้กับบริษัทอีกหลายแห่ง เช่น พานาโซนิค, ไทยสมุทรประกันชีวิต, โรงแรมโอเรียนเต็ล, เอซีนีลเซ่น และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นต้น

  …………………………………………………………..

  ชาร์ลส์ ดิกเก้นส์

  อาจารย์ชาร์ลส์ สัญชาติอังกฤษ จบการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกการเมืองและประวัติศาสตร์สมัยใหม่จาก เดอะซิตี้ ออฟ ลอนดอน โพลีเทคนิค และยังได้รับประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (TESOL) จากทรินิตี้ คอลเลจ, ลอนดอน และ ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (TEFL) จากศูนย์ฝึกอบรม TEFL, ออกซ์ฟอร์ด หลังจากทำงานในฝ่ายการค้าที่ประเทศอังกฤษ ชาร์ลส์ได้เริ่มสอนในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.2541 ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

  อาจารย์ชาร์ลส์ เข้าร่วมงานกับ English Click ในปีพ.ศ.2551 โดยฝึกอบรมภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษธุรกิจให้กับบริษัทต่างๆ มากมาย เช่น มากิโน, ซีพีฟู้ดส์, เชลล์, โตโยต้า และสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นต้น

  มาเรียตต้า โลซาเรีย

  อาจารย์มาเรียตต้า สัญชาติฟิลิปปินส์ จบการศึกษาศิลปะศาสตร์บัณฑิตและได้รับปริญญาโทสามสาขาวิชา คือ ภาษาอังกฤษ, การศึกษา และการสอนภาษาอังกฤษ หลังจากทำงานเป็นอาจารย์ที่ประเทศฟิลิปปินส์ มาเรียตต้าเข้ามาทำงานที่กรุงเทพฯ เมื่อปีพ.ศ.2550 โดยสอนที่โรงเรียนนานาชาติเทรลล์

  อาจารย์มาเรียตต้าเริ่มทำงานที่ English Click เมื่อปีพ.ศ.2551 โดยสอนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เคยฝึกอบรมให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภัตตาคารลอง เทเบิ้ล