• อุปกรณ์การเรียน

    multimediaหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ – หนังสือและอุปกรณ์การเรียน ตั้งแต่โรงเรียนเริ่มก่อตั้งในปี 2500 ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อว่า วรรณวิจิตรภาษา

    English Click เป็นผู้นำในการนำเอาเทคนิคการสอนแบบใหม่มาใช้ ร่วมกับสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

    สื่อการเรียนที่ใช้ในทุกหลักสูตรของ English Click ได้รับการเลือกสรรโดยรอบคอบ เพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน และเนื้อหาในหลักสูตรนั้นๆ หนังสือและสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ English Click เลือกและนำมาใช้สอนนั้นจะมีความเหมาะสมกับนักเรียนไทย และเป็นสื่อที่เน้นการปฏิสัมพันธ์ นอกจากหนังสือและสื่อการเรียนการสอนหลักที่สอนเนื้อหาและทักษะในแต่ละหลักสูตรแล้ว ยังมีแบบฝึกหัด, คาสเซ็ทเทป, ซีดี หรือ ดีวีดี เป็นสื่อประกอบในการสอนอีกด้วย

    เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนของเราจะได้รับประโยชน์ สูงสุด จากการเรียน เราเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนของสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียง เช่น ออกซ์ฟอร์ด เคมบริดจ์ เป็นต้น ซึ่งสำนักพิมพ์เหล่านี้เป็นผู้ผลิตสื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่คนใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

    English Click ยังมีโปรแกรม คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และเลือกใช้โปรแกรมวัดระดับภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งโปรแกรมต่างๆเหล่านี้ มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้เข้ากับหนังสือเรียนและวิธีการสอนของเรา