• ตำแหน่งงาน

    ยินดีต้อนรับผู้ร่วมงานในทีมวิชาการและอาจารย์ผู้ชึ่งมีคุณวุฒิทั้งชาวต่างชาติเจ้าของภาษาและอาจารย์ที่สามารถ พูดได้สองภาษา มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองให้กับ เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ นักธุรกิจและ ผู้บริหาร และมีความกระตือรือร้น

    อาจารย์ที่จะร่วมงานกับเราต้องเป็นผู้ที่จบปริญญาตรี เป็นอย่างน้อย และมีประกาศนียบัตรในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หรือเป็นภาษาต่างประเทศ ได้แก่ TEFL, TESOL RSA, TRINITY, CELTA หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆที่เทียบเท่า

    กรุณาส่งประวัติย่อของคุณมาที่ ที่อยู่ด้านซ้าย หรือที่ e-mail john@english-click.com, english-click@hotmail.com