ENGLISH  CLICK

We will help you to improve your English communication

โรงเรียนศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ English Click ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกที่ได้เปิดดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้กับคนไทยมานานกว่า 40 ปี ภายใต้ชื่อ "โรงเรียนวรรณวิจิตรภาษาและธุรกิจ"" เรานำเทคนิคการสอนสมัยใหม่ที่เน้นความเข้าใจและความมั่นใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของผู้เรียนอย่างได้ผล

โรงเรียนเราได้มีโอกาสช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับบุคคลในสายวิชาชีพต่างๆเป็นจำนวนมาก โรงเรียนยังมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นผู้นำที่ใช้วิธีการสอนแบบใหม่และความมีประสิทธิภาพในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในปี พ.ศ.2543

โรงเรียนได้คิดค้นหลักสูตร และวิธีการสอนแนวใหม่ เพื่อสร้างผลลัพท์ที่พึ่งพอใจของนักเรียน รวมถึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น English Click เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคคลกรที่มีคุณค่า สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างแท้จริง
OUR SERVICE

Placeholder image

English conversation and writing courses


English Click มีหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษทั้งในชีวิตประจำวัน เพี่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยหลักสูตรของเราเริ่มตั้งแต่เด็กนักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมี และหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรการเขียน การนำเสนองาน โดยสอนทั้งส่วนตัวและเป็นกลุ่ม ทั้งในโรงเรียนและนอกสถานที่


Placeholder image

English test preparation courses


English Click มีหลักสูตรเตรียมตัวสอบ IELTS เพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศ เพื่อช่วยผู้เรียนให้สามารถทำคะแนน IELTS ได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดในการเข้าเรียน สามารถสร้างความเชื่อมั่นในการศึกษาต่อต่างประเทศได้เป็นอย่างดี


Placeholder image

English training programme for corporate


English Click มีหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบริษัทและองค์กรต่างๆซึ่ง ได้ถูกพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้ภาษาอังกฤษของคนทำงานในโลกธุรกิจ เพื่อยกระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน ให้การทำงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง มีประสิทธิภาพมากขึ้น วิธีการสอนของเราจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถขจัดอุปสรรคในการใช้ภาษาอังกฤษที่พบในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการรับโทรศัพท์ การเขียน E-mail ถึงลูกค้า การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษPlaceholder image

Specific English courses for your carreer


เราจะสอบถามผู้เรียนและวิเคราะห์งานของพวกเขาเหล่านั้น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเราจะรวบรวมข้อมูลที่ได้เหล่านี้มาออกแบบหลักสูตร รวมถึงอุปกรณ์การสอนต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของท่านให้มากที่สุด เมื่อจบแต่ละหลักสูตรอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ทำการประเมินผลการพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียนแต่ละคนโดยละเอียดรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียนในอนาคตต่อไป
อาจารย์ของเราเป็นชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษให้กับบริษัทและองค์กร


Placeholder image

English Ability Assessment - options


- การสอบข้อเขียน สามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้
- การสอบสัมภาษณ์ สามารถจัดสอบได้ที่ บริษัทของท่าน


Let's Smile


Let's Smile เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 6 ระดับสำหรับนักเรียน EFL รุ่นเยาว์ หลักสูตรนี้มีคุณสมบัติที่ออกแบบอย่างสร้างสรรค์และสนุกสนาน รวมถึงเรื่องราว เพลง เกมส์ และกิจกรรมมากมาย เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน เป้าหมายทางภาษาเชื่อมโยงและนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียน ด้วย Let's Smile นักเรียนจะได้รับแรงบันดาลใจจากรอยยิ้มและประสบความสำเร็จร่วมกันในโลกปัจจุบันโรงเรียนศูนย์พัฒนาภาษาอังกฤษ English Click 216/18 อาคาร L.P.N. Tower ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กทม 10120
Telephone/Mobile: 081-6282780, 081-3018488 www.english-click.com อีเมล์ : english-click@hotmail.com