• หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทางและการท่องเที่ยว

    หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาอาชีพ

    หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทางและการท่องเที่ยว

    หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทางและการท่องเที่ยว ของ English Click เหมาะสำหรับผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับกลาง และต้องการเพิ่มพูนความรู้เพื่อการทำงานในธุรกิจการท่องเที่ยว หรือเรียนต่อในสาขานี้

    อาจารย์ผู้สอนของเราเป็นชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิเป็นครูและมีความรู้และประสบการณ์เฉพาะในภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทางและการท่องเที่ยว ซึ่งหลักสูตรเฉพาะทางนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาภาษาได้อย่างรวดเร็ว

    สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-7791788  หรือส่งอีเมลล์มาที่  learn@english-click.com