• หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจ การใช้กฏหมาย

  หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาอาชีพ

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจ การใช้กฎหมาย และการรักษาความมั่นคง

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจของ English Click เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับสูงกว่าระดับพื้นฐาน และเนื้อหาจะเน้นในเรื่องที่จำเป็นสำหรับผู้ที่อยู่สาขาอาชีพนี้ และมีความจำเป็นที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว    และ ชาวต่างชาติ ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย

  อาจารย์ผู้สอนของเราเป็นชาวต่างชาติ เจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิเป็นครู และมีความรู้และประสบการณ์เฉพาะในภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจ การใช้กฎหมาย และการรักษาความมั่นคง ซึ่งหลักสูตรเฉพาะทางนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาภาษาได้อย่างรวดเร็ว

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจ การบังคับใช้กฎหมาย และการรักษาความมั่นคง ของ English Click จะประกอบด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึง การบอกทางและให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การแก้ปัญหาในเหตุการณ์ต่างๆ อุบัติเหตุการจราจร อาชญากรรม และการจับกุม การถามคำถาม และสอบสวน การจับและกุมขังผู้ต้องหา

  ระบบการสอบวัดระดับก่อนเรียน และการวัดผลเมื่อเรียนจบ ของ English Click จะบ่งชี้ระดับความสามารถ และทักษะทางภาษาของคุณ ก่อนเริ่มเรียนและเมื่อเรียนจบ

  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-7791788  หรือส่งอีเมลล์มาที่  learn@english-click.com