• หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับสื่อ การตลาดและการโฆษณา

  หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาอาชีพ

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับสื่อ การตลาด และการโฆษณา

  English Click ได้พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับสื่อ การตลาด และการโฆษณา

  เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษระดับสูง และต้องการพัฒนาภาษาเฉพาะเพื่อการใช้งานในสาขา สื่อ การตลาด และการโฆษณา

  อาจารย์ผู้สอนของเราเป็นชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ที่มีคุณวุฒิเป็นครูและมีความรู้ในสาขา สื่อ การตลาด และการโฆษณา นอกจากนี้หลักสูตรเฉพาะทางของเราจะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาภาษาในสาขาวิชาสื่อสารมวลชนได้อย่างรวดเร็ว

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับ สื่อ การตลาด และการโฆษณา ของ English Click จะครอบคลุมหัวข้อสำคัญของงานด้านนี้ ประกอบด้วย การวิจัยตลาด การสร้างแบรนด์ การกระจายสินค้า แคมเปญต่างๆ โฆษณาและช่องทางการประชาสัมพันธ์ การทำโปรโมชั่นและให้ส่วนลด

  ระบบการทดสอบวัดระดับก่อนเรียนและการประเมิณผลเมื่อเรียนจบจะเป็นการแสดงผลความก้าวหน้าในการพัฒนาภาษาของผู้เรียน

  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-7791788  หรือส่งอีเมลล์มาที่  learn@english-click.com