• หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศน์ (IT)

    หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาอาชีพ

    ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ และ IT

    หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ และ IT เนื้อหาหลักสูตรจะครอบคลุม สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับ Hardware, Software, การบริการ online และ multimedia

    สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-7791788  หรือส่งอีเมลล์มาที่  learn@english-click.com