• หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการโรงแรมและภัตตาคาร

  หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาอาชีพ

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการโรงแรมและภัตตาคาร

  English Click ได้พัฒนาหลักสูตรสำหรับธุรกิจการโรงแรม และภัตตาคารขึ้นเป็น 2 ระดับ เริ่มจากระดับก่อนระดับกลาง ไปจนถึงระดับกลาง

  อาจารย์ผู้สอนของเราเป็นชาวต่างชาติ เจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิเป็นครู และมีความรู้และประสบการณ์เฉพาะในภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ซึ่งหลักสูตรเฉพาะทางนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาภาษาได้อย่างรวดเร็ว

  • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการโรงแรมและภัตตาคาร ระดับที่ 1
   ผู้เรียนจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับก่อนระดับกลาง ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตรจะครอบคลุมการสื่อสารภาษาอังกฤษในโรงแรม และภัตตาคารอย่างกว้างๆ
  • หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการโรงแรมและภัตตาคาร ระดับที่ 2
   ผู้เรียนจะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับกลาง เนื้อหาของหลักสูตรจะครอบคลุมภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร รวมถึง การจัดทัวร์ให้กับแขก การดูแลแขกที่มาใช้บริการ และการให้รายละเอียดต่างๆ

  การทดสอบวัดระดับก่อนเรียนจะให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณจะได้เรียนในหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับธุรกิจการโรงแรม และภัตตาคาร ที่เหมาะสมกับระดับภาษาของคุณ นอกจากนั้นยังจะทำให้คุณได้รับประโยชน์จากการเรียน และพัฒนาภาษาได้ในเวลาอันรวดเร็ว

  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-7791788  หรือส่งอีเมลล์มาที่  learn@english-click.com