• หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเงินการธนาคาร

  หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาอาชีพ

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเงินการธนาคาร

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเงินการธนาคารของ English Click เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับกลาง และต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะด้านการเงินการธนาคาร

  อาจารย์ผู้สอนของเราเป็นชาวต่างชาติ เจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิเป็นครู และมีความรู้และประสบการณ์เฉพาะในธุรกิจการเงินและการธนาคาร ซึ่งหลักสูตรเฉพาะทางนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาภาษาได้อย่างรวดเร็ว

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเงินและการธนาคาร จะครอบคลุมหัวข้อต่างๆ รวมถึงการวางแผนการเงิน การธนาคารและประกันการลงทุน เอกสารด้านการเงิน และการคิดค่าใช้จ่าย

  การสอบวัดระดับและการสอบประเมินผลเมื่อเรียนจบ ของ English Click จะบ่งชี้ระดับความสามารถ และทักษะทางภาษาของคุณ ก่อนเริ่มเรียนและเมื่อเรียนจบ

  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-7791788  หรือส่งอีเมลล์มาที่  learn@english-click.com