• หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ

  หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาอาชีพ

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการของ English Click เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูงกว่าระดับพื้นฐาน และจะเน้นในเรื่องที่จำเป็นเฉพาะสำหรับเลขานุการ หรือผู้ช่วยผู้บริหาร ในองค์กรธุรกิจ

  อาจารย์ผู้สอนของเราเป็นชาวต่างชาติ เจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิเป็นครู และมีความรู้และประสบการณ์เฉพาะในภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ ซึ่งหลักสูตรเฉพาะทางนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาภาษาได้อย่างรวดเร็ว

  ระบบการสอบวัดระดับก่อนเรียน และการวัดผลเมื่อเรียนจบ ของ English Click จะบ่งชี้ระดับความสามารถ และทักษะทางภาษาของคุณ ก่อนเริ่มเรียนและเมื่อเรียนจบ

  หลักสูตรสำหรับงานเลขานุการ จะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการ หรืองานผู้ช่วย ซึ่งประกอบด้วย การจัดประชุม การโต้ตอบ อุปกรณ์สำนักงาน สนทนาทางโทรศัพท์ และการเงินขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-7791788  หรือส่งอีเมลล์มาที่  learn@english-click.com