• หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์

  หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาอาชีพ

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์

  English Click ได้พัฒนาหลักสูตรสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์ขึ้น 8 หัวข้อใหญ่ๆ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับกลางขึ้นไป และมีความจำเป็นในการใช้ภาษาในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล การพยาบาล และการบริการสาธารณสุข

  อาจารย์ผู้สอนของเราเป็นชาวต่างชาติ เจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิเป็นครู และมีความรู้และประสบการณ์เฉพาะในเรื่องการแพทย์และการพยาบาล ซึ่งหลักสูตรเฉพาะทางนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาภาษาได้อย่างรวดเร็ว

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์นี้ ประกอบด้วยบทเรียนในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ งานเอกสารและธุรการ การดูแลผู้ป่วยนอก การดูแลผู้ป่วยใน การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและวิกฤต ห้องคลอด ศัลยกรรมตกแต่ง ผิวหนัง กายภาพบำบัด

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ของ English Click จะเน้นการใช้บทสนทนาภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วย และการสื่อสารกับญาติของผู้ป่วย

  การทดสอบวัดระดับก่อนเรียน และการประเมินผลเมื่อเรียนจบของ English Click จะบ่งชี้ระดับความสามารถ และทักษะทางภาษาของคุณ ก่อนเริ่มเรียนและเมื่อเรียนจบ

  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-7791788  หรือส่งอีเมลล์มาที่  learn@english-click.com