• หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์

  หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาอาชีพ

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์

  English Click ได้พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ เริ่มจากภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น จนถึงภาษาอังกฤษระดับกลาง

  อาจารย์ผู้สอนของเราเป็นชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ที่มีคุณวุฒิเป็นครูและมีความรู้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้หลักสูตรเฉพาะทางของเราจะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาภาษาในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ระดับ 1 ของ English Click

  ผู้ที่จะเรียนหลักสูตรนี้ ต้องมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับสูงกว่าระดับพื้นฐาน(ระดับก่อนระดับกลาง) โดยหลักสูตรจะครอบคลุมหัวข้อทั่วไปที่ต้องใช้ในงานด้านวิศวกรรม อาทิเช่น พลังงานประเภทต่างๆ สสารต่างๆ เครื่องยนต์ชนิดต่างๆ และโครงสร้าง

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ระดับ 2 ของ English Click

  ผู้ที่จะเรียนในหลักสูตรนี้ ต้องมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับกลาง ซึ่งหลักสูตรจะต่อเนื่องและเพิ่มเติมสิ่งที่เรียนในหลักสูตรที่1 รวมทั้งเพิ่มเติมหัวข้อต่างๆ เช่น ระบบเครื่องยนต์แบบโรตารี่ รูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆ ระบบวงจรไฟฟ้า และเครื่องยนต์ เป็นต้น

  ระบบการทดสอบวัดระดับของ English Click จะวัดระดับทักษะทางภาษาของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ในระดับที่เหมาะสม และจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนในเวลาอันรวดเร็ว

  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-7791788  หรือส่งอีเมลล์มาที่  learn@english-click.com