• หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับกฎหมายเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์

  English Click เปิดหลักสูตรอบรมภาษาสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษ
  เพื่อกฎหมายในทางการค้าและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายแพ่ง กฎหมายแรงงาน กฎหมายบริษัท การร่างสัญญาประเภทต่างๆ  กฎหมายสากล อื่นๆ

  หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาของผู้เรียน ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน  โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ทางกฎหมาย และคำศัพท์ภาษาลาตินที่ใช้ในภาษากฎหมาย  ทักษะการเขียน และไวยกรณ์ที่ถูกต้อง

  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักกฎหมาย นิติกร ทนายความ ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะทางภาษาเพื่อนำไปใช้ในการทำงานที่ต้องติดต่อกับชาวต่างชาติ เช่น ลูกความต่างชาติ  องกรค์ต่างประเทศ  บริษัทข้ามชาติ เป็นต้น

  การอบรมเป็นแบบ workshop เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฎิบัติในขณะที่เรียนในห้องเรียน  ด้วยการทำกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น และการทำแบบฝึกหัดต่างต่าง  ดูวีดีโอคลิป และหนังที่เกี่ยวข้อง

   

  หลักสูตรระยะสั้น 24 ชั่วโมง แบบเข้มข้น

  เรียนวันเสาร์ วันละ 6 ชม  เวลา 9.30-12.30 น. พักกลางวัน  13.30-16.30 จำนวน 4 สัปดาห์
  การอบรมหลักสูตรที่  1   เริ่มเรียน 11 มิถุนายน 2559 – 2 กรกฎาคม 2559
  จำนวนนักเรียน  จำนวนจำกัด ไม่เกิน 12 ท่าน เท่านั้น
  ค่าอบรมท่านละ  14,400 บาท  รวมค่าเอกสารการเรียน และ เครื่องดื่ม อาหารว่าง
  ได้รับใบรับรอง เมื่อเรียนจบ

  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนิ้   เริ่มเรียน 11 มิถุนายน 2559  โทร 086-7791788

  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ แบล  086-7791788 และ 081-6282780

  email : admin@english-click.com