• หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก – ระดับประถมศึกษา

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมของ English Click มีทั้งหมด 6 ระดับ และได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการฟังของเด็ก โดยแต่ละคลาสจะสอนโดยครูชาวต่างชาติที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการสอนเด็ก ซึ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมประกอบด้วย

  1. บทเรียนในหนังสือ English-Time ซึ่งเป็นหนังสือภาษาอังกฤษระดับเด็กประถม ที่มีรูปภาพประกอบสวยงาม จากสำนักพิมพ์ออกซ์ฟอร์ด
  2. รวมถึงคาสเซ็ทเทป ซึ่งตำราชุดนี้จะเน้นการสนทนาภาษาอังกฤษ
  3. กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ รวมถึงการแสดงบทบาท แบบฝึกหัดเพลง และเกมส์ต่างๆ
  4. กิจกรรมสร้างสรรค์

  ครูผู้สอนจะเป็นผู้นำและผู้ช่วยให้นักเรียนฝึกและลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อช่วยให้นักเรียนได้นำสิ่งที่เรียนมาใช้ให้เกิดความคล่องแคล่ว ในการใช้ภาษาในระดับที่ได้เรียนจากหลักสูตร

  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-7791788  หรือส่งอีเมลล์มาที่  learn@english-click.com