• หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก – ระดับมัธยมศึกษา

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับมัธยมของ English Click มีทั้งหมด 4 ระดับ และได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการฟังของเด็ก โดยแต่ละคลาสจะสอนโดยครูชาวต่างชาติที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการสอนเด็ก

  ซึ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับมัธยม ประกอบด้วย

  1. บทเรียนในหนังสือ English for School ของสำนักพิมพ์เคมบริดจ์ สำหรับระดับ 1 และ Horizon จากสำนักพิมพ์ออกซ์ฟอร์ด สำหรับระดับ 2,3 และ 4 ซึ่งเป็นหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่มีรูปภาพประกอบสวยงาม รวมถึง คาสเซ็ทเทป ซึ่งตำราชุดนี้จะเน้นทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ
  2. กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ รวมถึงการแสดงบทบาท แบบฝึกหัด เพลง และเกมส์ต่างๆ
  3. กิจกรรมสร้างสรรค์ ครูผู้สอนจะเป็นผู้นำและผู้ช่วยให้นักเรียนฝึกและลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อช่วยให้นักเรียนได้นำสิ่งที่เรียนมาใช้ให้เกิดความคล่องแคล่ว ในการใช้ภาษาในระดับที่ได้เรียนจากหลักสูตร

  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-7791788  หรือส่งอีเมลล์มาที่  learn@english-click.com