• ภาษาอังกฤษธุรกิจ(เบื้องต้น)

  โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท – ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับผู้เริ่มต้น ระดับ Pre-Elementary (starter)

  English Click แนะนำหลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท- ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับผู้เริ่มต้น นี้สำหรับผู้ที่ไม่พร้อมจะเริ่มเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจในระดับเบื้องต้น แต่มีความต้องการที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ

  หลักสูตร ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับผู้เริ่มต้น นี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษน้อยมากและต้องการปูพื้นฐานและการฝึกฝนอย่างเข้มข้นในระดับเริ่มต้น โดยเฉพาะทักษะการฟัง และการพูด

  ผู้เรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับผู้เริ่มต้น นี้จะได้เรียนภาษาอังกฤษด้วยสื่อและวิธีการที่หลากหลาย
  รวมถึง ตำราเรียนของ English Click วิดีโอเทป เทปคาสเซ็ท รวมถึง อุปกรณ์ส่งเสริมกิจกรรมในการเรียน เช่น รูปภาพ เกมส์ และสื่อมัลติมีเดีย เป็นต้น

  แต่ละบทเรียนของหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับผู้เริ่มต้นสำหรับบริษัทของEnglish Click หัวข้อที่จะพูดคุยกันในชั้นเรียนจะเกี่ยวกับตัวผู้เรียน งาน และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งหัวข้ออื่นๆ ที่ผู้เรียนสนใจ สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ในการสอนให้กับนักเรียนซึ่งมีทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นพื้นฐาน

  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-7791788  หรือส่งอีเมลล์มาที่  learn@english-click.com