• ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองาน -ระดับกลางถึงระดับสูง

    โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท-ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองาน (ระดับกลางถึงระดับสูง)

    โปรแกรมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบริษัท-ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองาน หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นสำหรับผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษทั่วไปและภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเป็นอย่างดี หรือสำหรับนักธุรกิจที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและมีความจำเป็นจะต้องนำเสนองานภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองานจะช่วยผู้เรียนให้เข้าใจถึงวิธีการต่างๆในการนำเสนองาน เริ่มจากการวางแผนและการกล่าวนำจนถึงการสรุป รวมถึงการตอบคำถามต่างๆ อาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ในการสอนของEnglish Click จะสอนทักษะที่สำคัญต่างๆ ให้การนำเสนองานให้ชัดเจนและเป็นระบบ โดยใช้วิธีการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนที่มีทักษะทางภาษาในระดับกลางถึงระดับสูง ได้พัฒนาภาษา โดยการปฏิสัมพันธ์ ทั้งเฉพาะคนและเป็นกลุ่ม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-7791788  หรือส่งอีเมลล์มาที่  learn@english-click.com