• หลักสูตรการเรียนแบบส่วนตัว

  หลักสูตรการเรียนแบบส่วนตัว เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษในเวลาอันสั้น

  เรียนหลักสูตรส่วนตัวกับ English Click ผู้เรียนจะได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนเจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิเป็นครู และมีประสบการณ์ในการสอน โดยอาจเรียนตัวต่อตัว เรียนกับเพื่อนจากโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยเดียวกันที่จัดกลุ่มมาเอง โดยหลักสูตรสามารถจัดขึ้นตามความต้องการของผู้เรียนโดยเฉพาะได้

  ในหลักสูตรการเรียนส่วนตัวนี้ อาจารย์ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนหลักสูตร เพื่อช่วยผู้เรียนในการพัฒนาจุดอ่อนในภาษาอังกฤษ และให้ตรงกับความต้องการในการใช้ภาษาของผู้เรียนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในเรื่องการเขียน และ/หรือการพูด และทักษะอื่นๆ

  เนื่องจากการเรียนส่วนตัว เป็นการเรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง หรือกลุ่มเล็ก ผู้เรียนที่เรียนในหลักสูตรนี้จะสามารถบรรลุเป้าหมายในการเรียนได้รวดเร็วกว่าการเรียนแบบกลุ่มทั่วไป

  นอกจากนี้การเรียนหลักสูตรส่วนตัวจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนำเอกสารการเรียนไม่ว่าจะเป็นเอกสารในที่ทำงาน งานเขียนรายงาน หรืออื่นๆ มาปรึกษาและขอคำแนะนำจากอาจารย์ในเรื่องภาษาในคลาสเรียนได้

  ตัวอย่างหลักสูตรส่วนตัว เช่น การนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น

  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-7791788  หรือส่งอีเมลล์มาที่  learn@english-click.com