• หลักสูตรเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS

  หลักสูตรเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS ประกอบด้วย  5 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตร 30 ชั่วโมง หรือ 40 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับหลักสูตร และระดับของคะแนน ซึ่งหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวในการสอบ IELTS ให้ได้คะแนนตามที่ต้องการ

  หลักสูตรจะประกอบด้วยเนื้อหา และข้อสอบที่เป็นข้อสอบ IELTS โดยจะครอบคลุม ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการพูด และทักษะการฟัง ซึ่งทุกทักษะดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นที่จะพบในข้อสอบ IELTS

  อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอน ในการเตรียมตัวสำหรับสอบ IELTS โดยเฉพาะ นอกจากนั้น ยังมีความรู้ในหัวข้อต่างๆที่ผู้เรียนจะได้พบในข้อสอบ IELTS จึงสามารถแนะนำเทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบได้เป็นอย่างดี ในหลักสูตรผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการทำข้อสอบ IELTS

  การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษด้วยมาตรฐานสากล IELTS เริ่มขึ้นในปี 2532 โดย มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์    บริติช เคาน์ซิล     และไอพีดี  ประเทศออสเตรเลีย  ซึ่งผลสอบ IELTS เป็นที่ยอมรับในสถาบันการศึกษาในหลายประเทศทั่วโลก ได้แก่ ออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา ไอริช นิวซีแลนด์ อัฟริกาใต้  มากกว่า 2,000 สถาบันการศึกษาในอเมริกา และในองค์กรต่างๆ

  นอกจากนี้คะแนนสอบ IELTS ยังเป็นข้อกำหนดของผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา รวมถึงเป็นหลักสูตรก่อนเข้าเรียน ในหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอกในต่างประเทศ

  อาจารย์ผู้สอนของ English Click จะช่วยพัฒนาระดับภาษา และระดับคะแนน IELTS ของคุณ

  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-7791788  หรือส่งอีเมลล์มาที่  learn@english-click.com