• การเขียนภาษาอังกฤษ

    หลักสูตร 30 ชั่วโมง สำหรับฝึกฝนทักษะการเขียน ผู้เรียนจะได้ ฝึกเขียนในหัวข้อที่น่าสนใจ

    เรียนรู้ไวยากรณ์ การสร้างประโยค และการเรียบเรียงประโยคให้ได้ใจความ เรียนเป็นกลุ่มย่อยหรือเรียนแบบส่วนตัว

    สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 0867791788 หรืออีเมลมาที่  learn@english-click.com