• หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมตัวศึกษาต่อต่างประเทศ

  English Click หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวไปศึกษาต่อ ในประเทศ ออสเตรเลีย อังกฤษ หรือ อเมริกา

  อาจารย์ผู้สอนของเราซึ่งเป็นชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิเป็นครู และมีความรู้และประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน เพื่อไปศึกษาต่อและใช้ชีวิตในประเทศนั้นๆ

  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมตัวศึกษาต่อต่างประเทศนี้จะสอน

  ผู้เรียนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศนั้นๆ ในเรื่องของการใช้ชีวิตของประชาชน วัฒนธรรม ระบบการศึกษา ภูมิศาสตร์ และภาษา

  แต่ละหลักสูตรจะเน้นในเรื่องของประเทศนั้นๆโดยเฉพาะ ดังนั้นผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตรงกับความต้องการ

  ในหลักสูตรนี้จะมีการใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน และอาจารย์ผู้สอน

  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-7791788  หรือส่งอีเมลล์มาที่  learn@english-click.com